Que es un Marketplace? 

Un marketplace és una plataforma virtual intermediària entre expositors on mostrar el seu producte, compradors i venedors.

Qui i que és Bellpuig Online?

Bellpuig Online, és una plataforma virtual d'exposoció de cataleg de productes i serveis i també de compra i venda de tot tipus de productes, per a qualsevol persona o empresa. És propietat d'una empresa amb seu social a Bellpuig, anomenada Ponent

Online, que col·l abora incondicionalmet amb la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Bellpuig.